UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ

Vážení klienti, z důvodu platnosti nových bezpečnostních opatření budou od pondělí 12. 10. úřední hodiny pouze:

Pondělí 8.00 – 13.00 hod.
Středa 12.00 – 17.00 hod.

Mimo tyto stanovené úřední hodiny, je možné si domluvit individuální termín s vedoucím příslušného pracoviště. Více informaci v sekci Zprávy z úřadu.

Poradny jsou do odvolání uzavřeny!

Děkujeme za pochopení.

Seminář "Puncovnictví v praxi" již 4. 11. 2020. Více informaci v sekci Zprávy z úřadu.

Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

Oceňování šperků: Pondělí 14:00 - 17:00 Zrušeno do odvolání.
Gemologická poradna: Středa 9:00 - 12:00 Zrušeno do odvolání.

Více informací naleznete ZDE

Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení probíhá výhradně na pracovišti v Praze - časová rezerva při příjmu materiálu nad 200g (1 hodinu před koncem otevírací doby) viz dále ve zprávách z úřadu.

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.

Poslání Puncovního úřadu

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

  • Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

Internet a PÚ:

Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Aktuální informace

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Omezení provozu úřadu
20.10.2020
Chráním sebe, chráním tebe - aplikace eRouška
08.10.2020
Seminář "Puncovnictví v praxi"
03.09.2020
Srbsko členem Konvence
31.08.2020
Článek o problematice investičního zlata - "Investice do zlata Čechy láká, ale padělek nepoznáte."
10.08.2020
UPOZORNĚNÍ - uznávání anglických punců
08.04.2020
TIP - online prodej
07.04.2020
Výroční zpráva za rok 2019
06.03.2020
Sdělení předsedkyně č.2/2018
13.12.2018
Uznávání zahraničních punců v České republice
06.11.2018
Informace pro firmy obchodující s DK
07.06.2018
Falešné řetízky a náramky
20.04.2018
Informace pro zákazníky s požadavky na tavení
26.02.2018
Publikace - SEZNAM PUNCOVNÍCH ZNAČEK PLATNÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
15.11.2017

další zprávy>>