Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 20.8.2019 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ


Od 2. 9. do 4. 9. 2019 bude z technických důvodů zavřeno pracoviště v Turnově. Děkujeme za pochopení.


Poradny na příjmovém pracovišti v Praze:

POZOR! V období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. budou obě poradny uzavřeny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás opět v září.

Oceňování šperků:       Pondělí  14:00 - 17:00

Gemologická poradna:  Středa    9:00 - 12:00      

Více informací naleznete ZDE

Příjem materiálů z drahých kovů předložených k tavení v Praze - časová rezerva při příjmu materiálu nad 200g (1 hodinu před koncem otevírací doby) viz dále ve zprávách z úřadu.

Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.
   
 

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

    Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

   
     

Internet a PÚ:
Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

HODINY A KLENOTY 2019
15.08.2019
Seminář "Puncovnictví v praxi"
15.08.2019
Výběrová řízení
13.08.2019
Výroční zpráva za rok 2018
14.02.2019
Sdělení předsedkyně č.2/2018
13.12.2018
Uznávání zahraničních punců v České republice
06.11.2018
Upozornění pro zákazníky Puncovního úřadu Praha
02.10.2018
Informace pro firmy obchodující s DK
07.06.2018
Falešné řetízky a náramky
20.04.2018
Informace pro zákazníky s požadavky na tavení
26.02.2018
Výroční zpráva za rok 2017
19.02.2018
Publikace - SEZNAM PUNCOVNÍCH ZNAČEK PLATNÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
15.11.2017
Praha - prodloužení termínů výdeje
13.10.2017
Gemologická poradna a oceňování šperků pro spotřebitele
06.03.2017
Smutná informace
01.03.2017
Výroční zpráva za rok 2016
17.02.2017
Doplňující komentář k zprávě ze dne 1.8. 2016 v TN-TV Nova
04.08.2016
Změna ve vedení Komise cenností
18.05.2016
Upozornění na falešnou zubní náhradu
26.04.2016
Výroční zpráva za rok 2015
20.02.2016
Informace k novele zákona o odpadech
06.10.2015
Případ zlatých cihliček s wolframem
26.06.2015
Zpráva pro moravské zlatníky
02.04.2015
Výroční zpráva za rok 2014
19.02.2015
Nebezpečí při nákupu šperků v neregistrovaných e-shopech
05.11.2014
PÚ o e-shopech ve zpravodajství TV Nova 2. 11. 2014
04.11.2014
Aktualizovaný registr slitin pohodlně pro tisk
06.10.2014
Tvrdší norma pro Ni v klenotnických slitinách, průběžně doplňovaná tabulka. Možnosti testování.
10.04.2014
Údajně čtrnáctikarátová ocel
12.08.2013
Údajně zlaté mosazné křížky
21.05.2013
Klamavé označení výrobků je nepřípustné
11.04.2013
Oznámení o používání elektronického tržiště
31.08.2012
Zneužívaný certifikát
17.04.2012
Změna v prodeji zkušebních látek a směsí
29.02.2012
Ocel vydávaná za 18 karátové zlato
08.12.2011
Platnost úředních nálezů o ryzosti na PÚ vytavených a analyzovaných slitků
30.11.2011
Varování
18.08.2011
Puncovní úřad už najdete také na facebooku
29.07.2011
Varování před údajně zlatými slitky
20.07.2011
PÚ varuje zlatnické firmy
15.10.2010
Nové registrační formuláře, přehlednější registrace e-provozoven
04.09.2010
Stručná fakta o žlutém a bílém zlatě
29.01.2010
Zachycen padělek konvenční značky
20.01.2010
Upozornění na možnost záměny ryzostního čísla a firemní značky
12.11.2009
Varování - pozlacený řetízek se vzhledem osmnáctikarátového šperku
29.12.2008
Výrobní, dovozové, obchodní, odpovědnostní značky
15.09.2006
Nové maďarské puncovní značky
10.01.2006
K uznání švédských punců prozatím nedojde
27.09.2005
Odborná publikace - Diamanty
14.09.2005
Správní poplatky
04.01.2005
Upozornění na nově zachycené falzifikáty
08.09.2003
Vývoj českého puncovnictví
13.02.2003
Varování Puncovního úřadu před falešně opuncovaným zlatem
08.01.2003
Falešné značky
08.01.2003
Varování
11.11.2002

další zprávy>>