Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 31.7.2016 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky Přístupnost

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 


UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY PÚ
========================================= 
Informace k novele zákona o odpadech viz Aktuality a Zprávy z úřadu.

Nová adresa pracoviště "Tábor":
Roháčova 2614, 390 02 Tábor; pro veřejnost je zde otevřeno od 25. 1. 2016

Zkušební laboratoř Praha oznamuje, že příjem taveb a chemických analýz platinových kovů byl opět obnoven.
Puncovnictví je jednou z nejstarších činností při ochraně zájmů spotřebitele, která se v různých zemích rozvíjela odlišně v souvislosti s různým hospodářským a politickým vývojem. Díky odbornosti a dobré úrovni práce si české puncovnictví v průběhu let od svého vzniku v roce 1806 získalo velmi dobrou pozici ve společnosti, a ta mu umožnila přežít na slušné úrovni všechny politické, společenské i válečné otřesy, kterými náš stát prošel.
   
 

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce MPO č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

    Úkolem Puncovního úřadu je:
  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti,
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů,
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv,
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů,
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů.

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Je členem Mezinárodní asociace puncovních úřadů (International Association of Assay Offices - IAAO, dříve AEAO).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

   
     

Internet a PÚ:
Přes Internet lze v současnosti získat informace, stáhnout si formuláře pro použití u přepážky na PÚ, provádět nebo podat žádost o a sdělit Puncovnímu úřadu na jeho fungování.

Všechny dříve zveřejněné zprávy jsou stále k dispozici v rubrice Zprávy z úřadu.

Výběrová řízení
13.07.2016
Aukce cenností 30. května 2016
18.05.2016
Změna ve vedení Komise cenností
18.05.2016
Smutná zpráva
06.05.2016
Upozornění na falešnou zubní náhradu
26.04.2016
Výroční zpráva za rok 2015
20.02.2016
Informace pro zákazníky s požadavky na tavení
03.02.2016
Seminář o zkoušení DK na kameni v Praze - termín 24. května 2016
29.01.2016
Uznávání zahraničních punců v České republice
12.01.2016
Aukce cenností 4. listopadu 2015
27.10.2015
Informace k novele zákona o odpadech
06.10.2015
INCHEBA – HODINY A KLENOTY 2015 a Puncovní úřad
17.09.2015
Případ zlatých cihliček s wolframem
26.06.2015
Zpráva pro moravské zlatníky
02.04.2015
Výroční zpráva za rok 2014
19.02.2015
Nebezpečí při nákupu šperků v neregistrovaných e-shopech
05.11.2014
PÚ o e-shopech ve zpravodajství TV Nova 2. 11. 2014
04.11.2014
Aktualizovaný registr slitin pohodlně pro tisk
06.10.2014
Puncovní konvence
09.05.2014
Tvrdší norma pro Ni v klenotnických slitinách, průběžně doplňovaná tabulka. Možnosti testování.
10.04.2014
Mezinárodní seminář o internetovém obchodování se zbožím z drahých kovů
08.02.2014
Údajně čtrnáctikarátová ocel
12.08.2013
Údajně zlaté mosazné křížky
21.05.2013
Klamavé označení výrobků je nepřípustné
11.04.2013
Oznámení o používání elektronického tržiště
31.08.2012
Zneužívaný certifikát
17.04.2012
Změna v prodeji zkušebních látek a směsí
29.02.2012
Ocel vydávaná za 18 karátové zlato
08.12.2011
Platnost úředních nálezů o ryzosti na PÚ vytavených a analyzovaných slitků
30.11.2011
Varování
18.08.2011
Puncovní úřad už najdete také na facebooku
29.07.2011
Varování před údajně zlatými slitky
20.07.2011
PÚ varuje zlatnické firmy
15.10.2010
Nové registrační formuláře, přehlednější registrace e-provozoven
04.09.2010
Stručná fakta o žlutém a bílém zlatě
29.01.2010
Zachycen padělek konvenční značky
20.01.2010
Upozornění na možnost záměny ryzostního čísla a firemní značky
12.11.2009
Varování - pozlacený řetízek se vzhledem osmnáctikarátového šperku
29.12.2008
Informace k červnové aukci cenností
13.05.2008
Dokumentace k veřejné zakázce
26.11.2007
Změna ve vedení Komise cenností
01.02.2007
Výrobní, dovozové, obchodní, odpovědnostní značky
15.09.2006
Nové maďarské puncovní značky
10.01.2006
K uznání švédských punců prozatím nedojde
27.09.2005
Odborná publikace - Diamanty
14.09.2005
Správní poplatky
04.01.2005
Pomáhat lze i rychým a jednoduchým způsobem
02.01.2005
Upozornění na nově zachycené falzifikáty
08.09.2003
Vývoj českého puncovnictví
13.02.2003
Varování Puncovního úřadu před falešně opuncovaným zlatem
08.01.2003
Falešné značky
08.01.2003
Varování
11.11.2002

další zprávy>>