Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 24.6.2017 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky Přístupnost

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
  Ochránce spotřebitele

 

Legislativa

Zde naleznete odkazy na hlavní předpisy upravující puncovnictví v České republice. Tyto předpisy v aktuálním znění jsou uveřejněny také na stránkách (Portálu veřejné správy).

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb.,č. 157/2006 Sb., č. 130/2008 Sb. a č. 227/2009 Sb. (v platném znění); pozn. úplné znění vyhlášeno pod č.15/2004 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 157/2006 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Vyhláška 364/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)

Zákon č. 157 Sb., kterým se mění zákon č.19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Text uložený na serveru PÚ (formát HTML)