Puncovní úřad
Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
Datová schránka: 3umaayk
 English Version 18.2.2020 Puncovnictví v praxi   Najdete nás na Facebook   Portál veřejné správy   Státní správa
   

Titulní strana
Povinné informace
Poskytované služby
Kontakty
Zprávy z úřadu
Úřední deska
ePodatelna
Žádosti o informace
Údaje o rozpočtu
Formuláře
Sazebník poplatků
Akreditovaná laboratoř
Registr slitin
Legislativa
Časté dotazy
Seznam registrovaných
E-obchody
Puncovní značky
Identifikační značky
Přístupnost
Ochrana osobnosti

 
   
 
  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Sazebník puncovních poplatků

Platný od 1. ledna 2004.
I.Zkoušení ryzosti zboží
a) tuzemské zboží za 1 g slitiny
01 stříbro (Ag)0,50 Kč
15 a zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš 100,00 Kč
b) tuzemské a cizí zboží za 1 g slitiny
02 zlato (Au)10,00 Kč
03 platina (Pt)10,00 Kč
c) cizí, staré a opravené zboží za 1 g slitiny
04 stříbro (Ag)1,00 Kč
15 za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš 100,00 Kč
d) staré a opravené zboží za 1 g slitiny
05 zlato (Au)40,00 Kč
06 platina (Pt)60,00 Kč
Poznámky:
a) poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady v předepsaném stavu nebo ryzosti,
b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním úřadem,
c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost předkladatele položku tuzemského či cizího zboží na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.
II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem
a) za každý kus zboží
07 Stříbrného1,00 Kč
08 zlatého nebo platinového5,00 Kč
b) za každé provedení opravy
09 doznačení nebo stornu značky5,00 Kč
III. Kvalitativní zjištění kovu na zkušebním kameni
10 Ag, Au, Pt, obecný kov - za jedno vyzkoušení30,00 Kč
30 Přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením70,00 Kč
IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů (za každý kus zboží)
11 stříbro40,00 Kč
12 zlato 60,00 Kč
13 platina100,00 Kč
V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných klenotnických slitinách
14 Ag titračně nebo kupelací60,00 Kč
17 Au kupelací100,00 Kč
19 Au a Ag kupelací150,00 Kč
20 Au ve slitinách s obsahem niklu150,00 Kč
21 platina a platinové kovy - za každý kov250,00 Kč
Poznámky:
a) poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované trojnásobné,
b) poplatky za opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je výsledek zkoušek nepříznivý.
VI. Ostatní analýzy drahých kovů
a) v kovových materiálech
22 stanovení stříbra120,00 Kč
23 stanovení zlata kupelací250,00 Kč
16 Stanovení zlata a stříbra kupelací350,00 Kč
18 stanovení Au mokrou cestou 500,00 Kč
24 stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 1200,00 Kč
b) ve stěrech
25 stanovení stříbra500,00 Kč
26 stanovení zlata700,00 Kč
27 stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov 1500,00 Kč
28 stanovení platinových kovů v katalyzátoru na nosiči 6000,00 Kč
47 stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči 1000,00 Kč
c) v roztocích a chemikáliích
48 stanovení stříbra400,00 Kč
49 stanovení zlata 600,00 Kč
50 stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,00 Kč
d) stanovení kovů metodou ICP-OES
51 jeden kov1000,00 Kč
52 za každý další kov400,00 Kč
e) stanovení alergenního niklu - (v současnosti se z technických důvodů neprovádí)
f) samostatně prováděné úpravy vzorků
55stanovení sušiny250,00 Kč
56stanovení ztráty žíháním250,00 Kč
Poznámka:
Poplatky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.
VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně stavení do slitku
31 Ag do 100 g200,00 Kč
32 Ag nad 100 g do 1000 g600,00 Kč
33 za každých dalších započatých 1000 g Ag 300,00 Kč
34 Au do 10 g pro účely dědického řízení150,00 Kč
35 Au nad 10 g do 25 g200,00 Kč
29 Au nad 25 g do 200 g400,00 Kč
36 Au nad 200 g do 1000 g800,00 Kč
37 za každých dalších započatých 1000 g Au 400,00 Kč
38 klenotnické slitiny Pt do 25 g630,00 Kč
39 ostatní slitiny Pt do 25 g1300,00 Kč
VIII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek
40 zkušební kyselina na Ag a Pt – za každých 50 ml30,00 Kč
41 kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250 a 333/1000 - za 50 ml 15,00 Kč
42 veškeré druhy lučavky královské - za 50 ml25,00 Kč
IX. Ostatní poplatky
44 vyřízení požadavku na provedení úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu30,00 Kč
45 vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení20,00 Kč
Správní poplatky
a) Ověření platnosti puncovní značky 20,00 Kč
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky 200,00 Kč
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky 40,00 Kč
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin 400,00 Kč
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky 100,00 Kč
Pozn.
- předmětem poplatku není: Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
- pokud není původní majitel značky prokazatelně nedostupný, je třeba přiměřeně doložit jeho souhlas s převodem.